Onafhankelijk Franco-Benelux vakblad
  • Nederlands
  • Français
Onafhankelijk internationaal vakblad
  • English
U bevindt zich hier:Nieuws»Centrum Hout medeondertekenaar Actieagenda Wonen
vrijdag, 19 februari 2021 18:35

Centrum Hout medeondertekenaar Actieagenda Wonen

Met het bericht ‘Brede wooncoalitie gaat woningtekort aanpakken en woonklimaat verbeteren’ maakten 34 ondertekende organisaties, waaronder het Centrum Hout, bekend wat de wensen en mogelijkheden zijn om samen met het volgende Kabinet het woningtekort aan te pakken en het woonklimaat te verbeteren.

Almere, 19 februari 2021 - De Actieagenda is ‘materiaalonafhankelijk’ opgesteld, maar de afspraken en de ambities zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord vormen mede de basis. En wat het Centrum Hout betreft houdt dat tevens in dat er meer biobased wordt gebouwd. De afgelopen periode zijn mede in opdracht van de Rijksoverheid onderzoeken uitgevoerd en rapporten en publicaties verschenen waarmee de mogelijkheden van biobased bouwen inzichtelijk zijn gemaakt.

Biobased bouwen en in het bijzonder bouwen met hout krijgt steeds meer bekendheid en het enthousiasme groeit gestaag. Toonaangevende en ambitieuze houtbouwprojecten zijn momenteel beeldbepalend, maar juist in de woningbouw liggen kansen. ‘Aanvullend op de Actieagenda vragen we het toekomstige Kabinet en relevante partijen om bij het invullen van de gewenste jaarlijks 100.000 woningen de voordelen van biobased bouwen objectief en zwaar te laten meewegen. Wat ons betreft kan een steeds groter deel de komende jaren in biobased worden uitgevoerd’, aldus Paul van den Heuvel, directeur Centrum Hout. De rapporten, maar ook het recente manifest ‘Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland’, geven de mogelijkheden maar tevens de aandachtpunten waarnaar moet worden gekeken. ‘Samen met de overheid en ketenpartijen willen we ons daar de komende jaren op richten, zodat bouwen met hout het nieuwe normaal wordt in Nederland’.

Nederland komt inmiddels meer dan 330.000 huizen tekort en wonen dreigt voor veel mensen onbetaalbaar te worden. Het voornemen is dan ook om de komende tien jaar 1 miljoen woningen te bouwen. De Actieagenda bevat een breed scala aan voorstellen en afspraken die in de vorm van een aanbod aan het komende Kabinet worden gepresenteerd.